Remontointi ja sen 5 sudenkuoppaa

Remonttivinkit

Remontointi ja sen 5 sudenkuoppaa

Remontointi suunnitelma

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! Vanha sanonta, mutta edelleen paikkaansa pitävä. Hyvällä ja kattavalla remonttisuunnitelmalla säästetään paitsi rahaa, myös valtavasti aikaa, kun kaikki kulut ja ilmoitukset voidaan suunnitelman mukaan tehdä ajallaan. Remontointi kohteesta riippuen lupa-asioihin kannattaa aina varata aikaa ja pyrkiä ennakoimaan lupien hankkiminen, sillä käsittelyajat voivat olla pitkiä. Lupien viivästyessä koko projekti viivästyy. Muista myös, että lupa-asioihin voi kysyä apua sekä isännöitsijältä, että kunnan rakennusvalvonnasta. Myös monet rautakaupat tarjoavat maksutonta neuvontaa ja ohjausta.

Remontointi suunnitelman tarkoitus on miettiä ja kirkastaa koko remontin kulku askel askeleelta niin, että yllätyksiä ei pääse tulemaan. Suunnitelmaan kannattaa lupien ja aikataulutuksen lisäksi miettiä mitä hankintoja remonttia varten tarvitsee tehdä, kuten työkalut ja suojaustarvikkeet.

Joustovara remontointiin

Vaikka remonttisuunnitelman tarkoitus on simuloida koko remontin kulku, ei koskaan pystytä täysin eliminoimaan kaikkia muuttujia, edes täydellisellä suunnitelmalla. Tästä syystä kaikkeen tekemiseen ja suunnitelmaan on hyvä jättää pieni joustovara, sekä ajallisesti, että rahallisesti.

Remontointi dokumentoituna remonttikansioon

Kaikki remonttiin liittyvät asiakirjat ja suunnitelmat on syytä kerätä yhteen ja samaan paikkaan. Remonttikansioon kannattaa koota tarvittavat luvat ja piirustukset, aikataulut, laskut ja kuitit, tarjoukset ja sopimukset yhteystietoineen, koodit, tuotenumerot, tavarantoimittajien yhteystiedot ja takuut, sekä kaikki käyttöohjeet.

Kansion tehtävä on pitää remontin kokonaisuus hallussa, sekä mahdollisessa myymistilanteessa dokumentoidut remonttifaktat ja toimenpiteet on helppo todentaa lisäarvon tuomiseksi.

remontointi kansio
Remontointi kannattaa aina dokumentoida tarkasti remonttikansioon

Kirjalliset sopimukset

Suurin osa urakoitsijoiden ja kuluttajien riidoista oltaisiin vältetty, jos työstä ja sen vaiheista olisi tehty ennen remontin alkua selkeä sopimus, missä käydään läpi vastuut ja tehtävät. Sopimus auttaa myös molempia osapuolia ymmärtämään ja tiedostamaan omat tehtävät ja vastuut, jolloin riitatilanteita pystytään ennaltaehkäisemään. Kuluttajan kannalta on tärkeää tarkastaa ennen päätöstä urakoitsijasta tarkastaa, että yritys on hoitanut veronsa ja maksunsa asiallisesti. Kannattaa valita urakoitsija, jolla on Y-tunnus, jolloin kaikki kuluttajansuojalain säännökset pätevät.

Laatu ja vastuullisuus

Se miten ja millaisilla välineillä ja tarvikkeilla remontointi toteutetaan, voi määrittää koko remontin onnistumisen. Kohteen suojaamisvälineissä kannattaa valita tehtävään käytännöllisin vaihtoehto, jolloin säästetään aikaa, hermoja ja lopulta myös rahaa. Tilaustuotteissa toimitusaika ja -varmuus kannattaa myös ottaa huomioon ja varmistaa toimittajalta. Myös remontin jälkeinen remonttijätteistä eroon pääseminen kannattaa miettiä materiaaleja valitessa, sillä kierrätyskelpoisista materiaaleista on huomattavasti helpompi päästä eroon kuin ongelmajätteistä.

Myös sosiaaliset ja taloudelliset tekijät kannattaa ottaa huomioon, ja esimerkiksi pölyltä suojautuminen vaikuttaa huomattavasti sekä työturvallisuuteen, että työviihtyvyyteen.

Kiinnitä näihin huomiota

Kiinnittämällä huomion näihin seikkoihin, annat remontillesi huomattavasti paremmat todennäköisyydet onnistua ilman jälkipyykkejä, ajoissa. Suunnittelemalla ja toimimalla suunnitelman mukaisesti on valtava vaikutus remontin onnistumiseen ja stressitasojen hallintaan!

Pyydä tarjous:

Oikeaoppinen kuulonsuojaus ehkäisee kuulovaurioiden syntymisen

kuulonsuojaus

Oikeaoppinen kuulonsuojaus ehkäisee kuulovaurioiden syntymisen

Kuulonsuojaus on otettava huomioon, kun melutaso ylittää 80 desibeliä, mieluiten jo ennen. Melualtistukseen pitää työnantajana varautua niin, että mikäli päivittäinen desibeli taso on 80 dB, on työntekijällä oikeus vaatia kuulonsuojauksen järjestämistä. Työmaalla on 85dB päivittäisen melutason ylittävät paikat merkittävä erikseen. Vaikka melun aiheuttamat ammattitaudit ovat tasaisesti vuosien saatossa laskeneet, oli vielä vuonna 2014 korvattujen ammattitautien määrä yli 400 kpl.

Yhteensopivuus muiden suojainten kanssa

Rakennustyömaalla on lakisääteinen kypäräpakko siellä oleskelijoille, joten usein kuulonsuojauksen kanssa tulee pitää myös kypärää. Työntekijä voi joutua kypärän ja kuulosuojainten lisäksi suojaamaan myös silmät ja hengityksen, joten yhteensopivuus kaikkien suojainten kesken on ensiarvoisen tärkeää.

Työskentelymukavuuden kannalta on myös tärkeää, että kaikki päässä pidettävät suojaimet ovat myös mukavia pitää, sillä niitä pidetään parhaimmillaan kahdeksan tuntia päivässä. Vain oikein käytettynä kuulonsuojain toimii, joten suojainten mukavuus on tärkeää.

Tuplasuojaus jos melutaso nousee

Mikäli ympäristön melutaso saavuttaa tai ylittää 115dB, ei pelkkä yksinkertainen kuulonsuojaus riitä. Kertakäyttöisen korvatulpan suojausteho oikein käytettynä on noin 30dB, joten niiden suojausteho ei riitä alentamaan tärykalvolle päätyvää ääntä alle 80dB:n. Tällöin on otettava käyttöön niin sanottu tuplasuojaus, eli on käytettävä sekä korvatulppaa, että korvan päälle asetettavaa kuppisuojainta.

Ylisuojaus

Tuplasuojaus on hyvä ratkaisu erittäin kovan melun alueella, mutta ylisuojaus vaikuttaa hiljaisemmilla alueilla myös negatiivisesti. Työntekijän saaman melutaso tulee olla suojauksen kanssa korkeintaan 75 desibelin tasoinen. Mikäli suojauksella alennetaan taso paljon alle tämän rajan, puhutaan niin sanotusta ylisuojauksesta. Tällöin työntekijän tietoisuus ja hahmotus ympäristöstä voi aiheuttaa sen, ettei työntekijä kuule esimerkiksi kollegoiden kommunikointia tai varoitusääniä. Tällöin joudutaan suojaa nostamaan korvalta kommunikoidessa, jolloin altistutaan voimakkaille, iskumaisille äänille.

Henkilökohtainen kuulonsuojaus tulee tehdä oikein, joten henkilölle, jolla on jo kuulonalenemaa, tulee tarjota erilainen kuulonsuojaus kuin henkilölle, jolla sellaista ei ole todettu.

Standardit

Hankkiessa kuulonsuojaimia, tulee varmistua, että suojaimet täyttävät EN 352-standardin. Tämä takaa standardien mukaisen kuulonsuojauksen käyttäjälle.

Mitos Oy:n tuotteet

Mitos oy tuo maahan Euroopassa meritoituneen Delta Plus-suojavarustevalmistajan tuotteita. Kysy tarjous kuulonsuojausvälineistä alla olevalla yhteydenottolomakkeella!

5 yleistä vammaa rakennustyömaalla

deltaplus kypärä

5 yleistä vammaa rakennustyömaalla ja henkilösuojaus

Henkilösuojaus ja erilaiset henkilösuojavälineet remontoidessa ja toimiessa remonttiympäristössä on tärkein keino ehkäistä työmaalla sattuvia vammoja. Osa vammoista tulee useiden vuosien altistuksen johdosta, mutta myös akuutteja vaaroja on. Tässä niistä viisi yleisintä!

Kuulovauriot

Kuulovauriot lukeutuvat vammakategoriassa sekä pitkäaikaisen altistuksen lopputulemaksi, että akuuttien kertaluontoisten kovien äänien aiheuttamaksi vaurioksi. Kuulovauriot ovatkin yleisimpiä metalli- ja rakennusalan työntekijöillä. Tähän on kuitenkin herätty, ja kuulovammojen yleisyys on laskenut huomattavasti 2000-luvulla. Vuonna 2006 tuli Suomessa voimaan meludirektiivi, mikä määrittää tarkat raja-arvot, jolloin kuulonsuojaus täytyy ottaa käyttöön

kuulosuojaus
Kuulonsuojaus estää kuulovammojen syntymisen

Hengitysvaivat

Pöly on iso ongelma rakennustyömailla, ja sen hallintaan onkin ollut pakko alkaa kiinnittää huomiota. Pitkäaikainen altistus pölylle ja käryille työympäristössä on todettu vaikuttavan työperäisen keuhkoahtaumataudin puhkeamiseen. Ensisijaisesti työmaalla tulee pyrkiä minimoimaan pölyn leviäminen ja leijaileminen osioimalla työmaata ja paineistamalla osiot. Lisäksi henkilökohtaiset hengityssuojaimet ovat välttämättömiä varsinkin, jos työmaalla on asbestia tai erityisen paljon pölyä.

Pölyn leviämisen estää vetoketjulliset, väliaikaiset suojat oviaukkoihin, mutta työpisteellä vain henkilökohtainen hengityssuoja estää pölyn pääsemisen keuhkoihin.

Fyysiset vammat

Kun toimitaan raskaiden työkalujen ja rakennuselementtien kanssa, on vaara lipsahduksille ja iskuille jatkuvasti olemassa. Kuolemantapauksiakin sattuu, mutta 90-luvun keskimäärin 10 henkilöä vuodessa on saatu kutistettua 2000-luvulla puoleen. Tavoite on luonnollisesti saada kuolemantapaukset kitkettyä alalta kokonaan pois.

Kolmannes rakennusalalla sattuneista tapaturmista kohdistuu sormiin. Hyvät hanskat ehkäisevät osaltaan tapaturmia, kuten viiltovammoja, mutta hyvät käsineet myös parantavat työskentelytarkkuutta ja otetta työvälineistä ja rakennuskappaleista.

deltaplus kypärä
Suurimmalla osalla työmaista kypärä on pakollinen henkilökohtainen suojavaruste

Putoaminen

Rakennusalan yksi turvallisuusteema on putoamistapaturmat. Ne aiheuttavat eniten kuolemia rakennusalalla ja usein putoamiset sattuvatkin rakennus- ja remontointitöitä tekeville vakuuttamattomille oman talon rakentajille. Tällöin rakennustyömaiden standardit eivät ulotu yksityiselle työmaalle, joten kalliista turvajärjestelmästä luistetaan.

Telineiden pystytys ja purku tulee suunnitella ja toteuttaa oikein ja huolella, mutta myös valjaiden käyttäminen katolla operoidessa on ehdotonta! Myös kypärän käyttö auttaa ehkäisemään päävammoja myös putoamistapauksissa.

Delta putoamissuoja
Rakennustelineillä työskennellessä putoamissuojat ja -valjaat ovat usein pakollisia

Silmävamma

Silmävammat ovat varsinkin nuorilla rakennusalalla toimivilla suhteessa yleisiä. Suojalasien yleistyessä myös silmävammojen määrä on laskusuhdanteessa. Silmät ovat rakennustyömaalla vaarassa niin roskien, kipinöiden kuin pölynkin vuoksi. Tästä syystä silmien suojaaminen on äärimmäisen tärkeää, eikä lasien käytöstä ole haittaa työmaalla liikkuessa, vaikkei varsinaisella työpisteellä olisikaan.

Delta suojalasit
Suojalasit estää kappaleiden lentämisen silmiin, ja ehkäisee pölyn pääsyä verkkokalvoille

Pyydä tarjous:

Oikeat suojakäsineet oikeaan tilanteeseen

delta plus suojakäsineet

Oikeat suojakäsineet oikeaan tilanteeseen

Erilaisiin työtehtäviin tarvitaan erilaisilla ominaisuuksilla varustetut suojakäsineet. Raudoittaja ei voi käyttää samanlaisia käsineitä kuin siivooja, eikä raudoittajan käsineet sovellu kovinkaan hyvin siivoojan työnkuvaan. Valitessa oikeanlaisia suojakäsineitä oikeaan työhön, tulee arvioida työn kautta käsineisiin kohdistuvan rasituksen laatu ja määrä.

EN 388-standardi kertoo suojakäsineen ominaisuuksista mekaanisia vaaroja vastaan

EN 388-standardi kertoo käsineen suojausominaisuudesta neljässä eri kestävyysluokassa: hankaus-, viillon-, repäisy- ja pistonkestävyys.

Hankauskestävyys:

Testissä materiaalia hangataan hiekkapaperilla kovalla voimakkuudella ja siinä mitataan, kuinka monta kierrosta materiaalin puhkeamiseen käytetään. Korkein arvo on 4, joka vastaa 8000 kierrosta.

Viillonkestävyys:

Käsinemateriaalia vasten kiertää testissä pyöreä terä ja arvo määritellään materiaalin leikkaamiseen tarvittavan kierrosmäärän mukaisesti. Korkein arvo on 5, joka vastaa indeksilukua 20.

Repäisynkestävyys:

Testissä käsinemateriaaliin tehdään pieni viilto, jonka jälkeen materiaalia revitään ja repimiseen tarvittava voima mitataan. Korkein arvo on 4, joka vastaa 75 Newtonin voimaa.

Pistonkestävyys:

Materiaaliin tehdään reikä testinaulalla, ja mittari on se, kuinka suuri voima reiän tekemiseen vaaditaan. Korkein arvo on 4 ja se vastaa 150 Newtonia.

TestiSuojaustaso
12345
Hankauskestävyys (kierrosta)
10050020008000
Viillonkestävyys (kierrosta)
1,22,551020
Repäisykestävyys (newton)
10255075
Pistonkestävyys (newton)
2060100150

Kestävyysominaisuudet vaikuttavat käsineiden ulkomuotoon

Nopealla ajattelulta paras käsine on se, jossa kaikki suojausominaisuudet ovat vahvimmat mahdolliset. Jokainen ominaisuus kuitenkin vaikuttaa käsineen paksuuteen ja käytettävyyteen, ja mikäli käsineillä on tarkoitus tehdä tarkkuutta vaativaa työtä, ei liian paksut ja tunnottomat hanskat ole tähän kovin hyvät. Sen vuoksi ominaisuudet tulee priorisoida työn luonteen perusteella. Esimerkiksi rakennustyömaalla on tärkeää suojata kädet viilloilta ja pistoilta mahdollisimman tehokkaasti.

Monissa Delta Plus-suojakäsineissä on kämmenosaan tehty nitriilipinnoite, mikä on paitsi kestävää, tuo myös pitävän otteen. Nitriilipäällyste suojaa mekaanisten vaarojen lisäksi myös tehokkaasti monia vaarallisia nesteitä vastaan.

nitriilipinnoite
Nitriilipinnoite käsineessä takaa hyvän otteen ja suojan viiltoja vastaan

.

Suomalaisilla työmailla joudutaan neljän vuoden ajan vuoksi varautumaan myös erilaisiin lämpötiloihin. Deltalta löytyy myös laaja valikoima talvikäyttöön soveltuvia suojakäsineitä.

Talvityökäsine
Talvityöhön soveltuvat akryylikäsineet pitävät kädet lämpimänä ja kuivana myös talvisella työmaalla

Katso koko valikoima:

Pyydä tarjous:

Henkilösuojaus työmailla

Henkilösuojaus työmailla

Riippumatta työmaan tai remonttikohteen luonteesta, tulee ennen minkäänlaisia toimia varmistua työntekijöiden turvallisuudesta. Rakennustyömailla käsitellään raskaita työvälineitä ja keskeneräisissä kohteissa on aina vaara myös putoileville kappaleille. Myös muita vaaroja on, joten henkilösuojaus tulee tehdä asianmukaisesti ja asiaankuuluvasti, jotta henkilövahingoilta säästytään.

Pääsuojaus

Kypärä on tärkein yksittäinen henkilösuojaus suojaväline. Se suojaa sitä kaikista tärkeintä, eli päätä. Kypärien laaduissa ja ominaisuuksissa on kuitenkin eroja. Kypärä on rakennustyömailla yksi pakollisista suojavälineistä, joten sitä pidetään päässä päivittäin seitsemästä kahdeksaan tuntia. Mitä painavampi kypärä on, sitä enemmän se rasittaa kantajansa niskaa, varsinkin kun työmailla työskentelyasennot eivät ole aina ne optimaalisimmat. Käyttömukavuuteen vaikuttaa painon lisäksi myös kypärän istuvuus.

Mitos Oy:n Delta Plus-kypäräsarja on markkinoiden keveimpiä kypärämalleja. Se asettuu päähän tukevasti sen hihnaston ansiosta, eikä hanskoja tarvitse riisua sen kiristämisen ajaksi. Kypärä päähän, pikakiristimellä hihna kireälle ja olet valmis työntekoon. Kypäriin on saatavilla runsaasti lisävarusteita ja siinä on kiinnityspisteet tavallisimmille kuulosuojaimille.

deltaplus kypärä
Suojakypärä Diamond Baseball V Up

Kuulosuojaus

Kuulo on aisti, jota ei voi menettää kuin kerran. Siksi sen suojaukseen on syytä kiinnittää myös tarkasti huomiota, varsinkin työmailla, jossa meteliä on paljon. Kuulon suojausta ei saa kuitenkaan tehdä havainnointikyvyn kustannuksella. Työmaalla, jossa on tärkeää kommunikoida, mutta silti suojata kuulo kovilta ääniltä, paras vaihtoehto on aktiivikuulosuojain, joka vahvistaa normaali ääniä ja varoitusääniä, mutta blokkaa yli 80dB äänet. Yksin työskentelyyn taas on hyvä vaihtoehto radiollinen kuulosuojain. Kypärän kanssa taas täytyy käyttää kypärän kanssa soveltuvia kuulosuojaimia.

kuulosuojaus
Kuulonsuojain Yas Marina

Hengityssuojaus

Hengitys tulee suojata, mikäli työskentelytilassa on pölyä tai muita hengitykselle haitallisia hiukkasia. Hengityssuojaimia on sekä kertakäyttöisiä, että vaihdettavalla suodattimella olevia. Pölylle altistuminen ilman hengityssuojaimia aiheuttaa hengenvaarallista keuhkoahtaumatautia.

Putoamissuojat

Rakennustyömailla, joilla on putoamisvaara, on pakollista käyttää putoamisen estäviä valjaita. Valjaat eivät kuitenkaan saa liikaa häiritä toimimista työmaalla. Erilaisia kohteita on valtavasti mutta Mitoksen valikoimasta löytyy valjaat jokaiseen tarkoitukseen.

Delta putoamissuoja
Delta putoamissuoja

 

 

Lue lisää vinkkejämme liittyen kohde- ja henkilösuojaukseen liittyen Artikkelit-osiosta!

Katso koko valikoima:

Pyydä tarjous:

Remonttiopas – Näin suojaat kotisi tehokkaasti remontin ajaksi

remonttiopas

Remontti-opas – Näin suojaat kotisi tehokkaasti remontin ajaksi

Lattian vaihto yhteen huoneeseen

Kun huoneistossa tehdään remontti vain yhteen huoneeseen, kannattaa huone eristää muusta huoneistosta tavalla tai toisella. Kulkeminen huoneeseen on kuitenkin hyvä tehdä helpoksi, jotta muuta huoneistoa ei vahingoiteta kulkemisen yhteydessä. Eristämisellä on myös muita etuja. Remontti huoneen eristäminen estää pölyn ja muun lian leviämisen muuhun huoneistoon.

Ensimmäisenä huoneen oviaukkoon kannattaa asentaa vetoketjulla toimiva Mitoksen vetoketjuovi. Se tekee kulkemisesta helppoa ja avattava ja suljettava ovi estää tehokkaasti pölyn leviämisen huoneistoon. Vetoketjuovea on saatavilla useissa eri malleissa, joten riippuen jokaiseen tarpeeseen löytyy oma malli. Remontin jälkeistä siivousta helpottaa myös, jos seinät ja katto suojataan remontin ajaksi.

Ram Boardilta löytyy loistava tuote suojaamaan ovenkarmit kolhuilta ja naarmuilta. Remonttikohteeseen joudutaan kantamaan sekä lattiamateriaaleja, että työkaluja, jolloin pienetkin kolahdukset oven karmeihin aiheuttavat niihin lommoja. Ram Board-karmisuoja kiinnitetään karmiin ilman liimoja tai teippejä ja se on täysin uudelleen käytettävä ja kierrätettävää materiaalia.

a-vetoketjuovi

Keittiöremontti

Pölynhallinta on tärkeässä osassa kaikissa remonteissa, joten myöskään keittiöremontissa sitä ei pidä laiminlyödä. Eristämisellä voidaan tehdä jo iso vaikutus pölynestoon. Jos kyseessä on avokeittiö, voidaan remonttialue eristää Mitoksen asennustukia hyväksikäyttäen. Asennustuilla voidaan pystyttää seinät eristämään avokeittiö muusta asuintilasta, eikä remonttipöly pääse näin tunkeutumaan muualle huoneistoon. Kulkuaukkoon remonttialueelle voidaan jälleen käyttää vetoketjuovea, ja paras vaihtoehto lienee A-mallinen vetoketjuovi, jolloin kulkuaukosta voidaan tehdä halutun levyinen. Alareuna on vapaa, joten remonttialueelle päästään myös nokkakärryillä.

Remonttialueen, sekä alueelle kulkemisväylän lattia kannattaa suojata naarmuilta, iskuilta ja lialta. Tähän erinomainen tuote on Formax Floorguard. Se on itsestään lattiaan kiinnittyvä ilman liimaa tai teippiä, ja sen suojauskyky on markkinoiden parhaita. Se pitää kosteuden ja suojaa tehokkaasti iskuilta ja kulumiselta. Floorguard-rullia löytyy useissa eri mitoissa.

 

Lue lisää vinkkejämme liittyen kohde- ja henkilösuojaukseen liittyen Artikkelit-osiosta!

Ram Board - Lattiasuoja kovaan käyttöön

Ram Board lattiasuoja

Ram Board – Lattiasuoja kovaan käyttöön

Normaalisti lattiasuoja saneerauskohteissa on joko kovalevysuoja tai PE-suojakartonki. Suojaus hoidetaan naarmujen, iskujen ja lian osalta niin, että suojat laitetaan lattiapinnan päälle ja teipataan ne paikalleen. Isommilla työmailla lattialle täytyy levittää molemmat suojavaihtoehdot; kovalevy sekä suojakartonki. Tämä siksi, ettei kumpikaan näistä vaihtoehdoista yksinään suojaa pintaa kaikilta saneeraustyömaan tuomilta vahingoilta, sillä kovalevy ei suojaa kosteudelta, eikä suojakartonki iskuilta.

Täydellinen lattiasuoja

Ram Board-lattiasuoja on markkinoiden ainoa tuote, joka suojaa lattian kosteudelta, lialta, roiskeilta ja iskuilta. Sen materiaali on helposti muotoiltavaa, joten se on helppo vierittää rullasta suoraan lattiaan ja takaisin rullalle. Ram Board on täydellinen suoja varsinkin raskaan kaluston työmaalle, jossa käytetään isoja työkaluja ja ajetaan esimerkiksi henkilönosturilla tai trukilla lattioiden päällä.

Putoavat vasarat tai laudat eivät vahingoita lattiapintaa Ram Boardin alla sen Heavy Duty-teknologian ansiosta. Kulkuväylille asetettuna Ram Board kestää repeilemättä ja kulumatta puhki. Uudiskohteissa sen hengittävä materiaali mahdollistaa kuivumisen päästämättä kuitenkaan maali tai nesteroiskeita läpi toiseen suuntaan.

Ram Board on leveydeltään 1m ja rullan pituus on 30m. Se on erinomainen vaihtoehto levitettäväksi, vaikka vain kulkuväylälle muuton ajaksi, jolloin kulkua tulee huomattavasti enemmän normaaliin arkeen verrattuna. Näin säästytään viimehetken vaurioilta vanhaan asuntoon. Lisäksi sama suoja voidaan rullata kasaan ja siirtää uuteen kotiin suojaamaan sama operaatio toiseen suuntaan.

ram board lattiasuoja
Ram Board suojaa lialta, iskuilta ja roiskeilta

 

Hyödyt

  • Nopea asentaa
  • Mahdollistaa uudiskohteen kuivumisen
  • Suojaa iskuilta, roiskeilta, kulumiselta
  • Uudelleen käytettävä
  • 100% kierrätettävä
  • Paloa hidastava materiaali

Ram Boardilla ratkaisu myös oven karmien suojaukseen

Lankkujen tai vaikkapa tikapuiden kuljettaminen pienestä ovesta kiireessä aiheuttavat usein lommoja ovenkarmeihin. Ram Boardilta saa myös äärimmäisen helposti ilman teippiä ja liimoja asennettavat karmisuojat suojaamaan oven karmit iskuilta ja lommoilta remonttikohteessa. Ne on helppo laittaa paikalleen ja irrottaa kun työ on valmis. Kestävä materiaali on myös uudelleenkäytettävää, joten suojan voi irrottaa ja siirtää suojausta vaativaan paikkaan.

Lue myös artikkelimme astetta kevyemmästä vaihtoehdosta lattian ja muiden pintojen suojaamiseen!

Tutustu valikoimaan:

Pyydä tarjous:

Lattian suojaus on helppoa Formax Floorguardilla!

lattian suojaus

Lattian suojaus on helppoa Formax Floorguardilla!

Lattian suojaus tulee yleensä kysymykseen varsinkin, kun kotiin suunnitellaan remonttia, mutta mietitäänkö lattiapinnan suojausta normaalissa arjessa? Miten eteisen tai lasten huoneen lattia kannattaa suojata tehokkaasti ja järkevästi?

Lattian suojaus lastenhuoneessa tai eteisessä

Formax Floorguard on ensiluokkainen ratkaisu lattioiden suojaukseen. Se on itsestään lattiaan kiinnittyvä, joten sen ei tarvitse pelätä lipsahtavan jalan alta, eikä sitä tarvitse ankkuroida teipillä lattiaan. Se soveltuu täydellisesti esimerkiksi lasten askarteluhuoneen lattian suojaksi, sillä Formax on vesitiivis eivätkä roiskeet tai askartelumaalit sitä läpäise. Se vaimentaa myös iskuja, jolloin riehakkaasti lentelevät lelut tai tavarat eivät vaurioita lattiapintoja lattiaan iskeytyessään. Lattioiden lisäksi Formaxilla on helppo suojata myös pöytäpintoja, jolloin ei tarvita pöytäliinoja suojaamaan pöydän kantta, vaan kestävä ja kosteutta hylkivä pinta hoitaa suojauksen kätevästi. Suoja on myös uudelleenkäytettävää materiaalia, joten leikkien väliseksi ajaksi se on helppo kääriä rullalle ja kiinnittää taas tarpeen tullen takaisin lattiaan.

Myös eteisen lattia voidaan päällystää Formax Floorguard-lattiasuojalla, jolloin lattia saa iskuja ja liikettä kestävän sekä likaa hylkivän pinnan, ilman että sitä tarvitsee pestä tai asetella jatkuvasti. Kun lattiasuoja alkaa likaantua tai kulua puhki, on se helppo irroittaa ja vaihtaa tilalle uusi päällyste. Kiinnitys lattiaan ei tapahdu liimalla, joten myöskään liimajäämiä lattiaan ei jää.

lattian suojaus
Formax Floorguard on helppo rullata lattialle tasaisesti sen tarttuvan pinnan ansiosta

Tilapäinen huoltopiste

Polkupyörän huoltaminen on likaista puuhaa ja yleensä huolto tulee tehdä sisätiloissa. Kukaan kun ei halua öljyläikkiä tai jäämiä lattiaansa, mitkä eivät lähde pois kuin hiomalla. Lattian suojaus tilapäiseen huoltopisteeseen tehdään usein sanomalehdillä, mutta niiden kosteuden kesto ja yleinen kestävyys tekee niistä yleensä kestämättömän ja huonon tilapäisratkaisun. Formax Floorguardilla saat peitettyä kätevästi riittävän suuren alueen työpisteen alla, eikä lattia kärsi myöskään hiekan ja muun lian joutuessa lattian ja suojan väliin.

Formax Floorguardilla voidaan suojata myös vaikka autotallin lattia öljynvaihdon tai muun likaisen työn ajaksi. Näin säästytään öljytahrojen ja muiden pinttyvien aineiden siivoamiselta autotallin lattiasta.

Valmistettu kestävästä ja kierrätettävästä materiaalista

Formax Floorguard on valmistettu polyesterikuitukankaasta, jonka päälle on laminoitu PE-pintakerros, mikä estää nesteiden imeytymisen ja parantaa uudelleenkäytettävyyttä. Suoja on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista, joten sen kierrättäminen on mahdollista. Formax Floorguard myös hengittää hyvin, joten pelkoa lattian vaurioitumisesta sen alla ei ole. Formax Floorguardia voidaan käyttää niin tasaisella, kuin portaikossakin sen kätevän materiaalin vuoksi.

Lue myös artikkelimme ensiluokkaisista Vetoketjuovistamme täältä!

Tutustu valikoimaan:

Pyydä tarjous: