OIKEAOPPINEN KUULONSUOJAUS EHKÄISEE KUULOVAURIOIDEN SYNTYMISEN

Kuulonsuojaus on otettava huomioon, kun melutaso ylittää 80 desibeliä, mieluiten jo ennen. Melualtistukseen pitää työnantajana varautua niin, että mikäli päivittäinen desibeli taso on 80 dB, on työntekijällä oikeus vaatia kuulonsuojauksen järjestämistä. Työmaalla on 85dB päivittäisen melutason ylittävät paikat merkittävä erikseen. Vaikka melun aiheuttamat ammattitaudit ovat tasaisesti vuosien saatossa laskeneet, oli vielä vuonna 2014 korvattujen ammattitautien määrä yli 400 kpl.

Yhteensopivuus muiden suojainten kanssa

Rakennustyömaalla on lakisääteinen kypäräpakko siellä oleskelijoille, joten usein kuulonsuojauksen kanssa tulee pitää myös kypärää. Työntekijä voi joutua kypärän ja kuulosuojainten lisäksi suojaamaan myös silmät ja hengityksen, joten yhteensopivuus kaikkien suojainten kesken on ensiarvoisen tärkeää.

Työskentelymukavuuden kannalta on myös tärkeää, että kaikki päässä pidettävät suojaimet ovat myös mukavia pitää, sillä niitä pidetään parhaimmillaan kahdeksan tuntia päivässä. Vain oikein käytettynä kuulonsuojain toimii, joten suojainten mukavuus on tärkeää.

Tuplasuojaus jos melutaso nousee

Mikäli ympäristön melutaso saavuttaa tai ylittää 115dB, ei pelkkä yksinkertainen kuulonsuojaus riitä. Kertakäyttöisen korvatulpan suojausteho oikein käytettynä on noin 30dB, joten niiden suojausteho ei riitä alentamaan tärykalvolle päätyvää ääntä alle 80dB:n. Tällöin on otettava käyttöön niin sanottu tuplasuojaus, eli on käytettävä sekä korvatulppaa, että korvan päälle asetettavaa kuppisuojainta.

Ylisuojaus

Tuplasuojaus on hyvä ratkaisu erittäin kovan melun alueella, mutta ylisuojaus vaikuttaa hiljaisemmilla alueilla myös negatiivisesti. Työntekijän saaman melutaso tulee olla suojauksen kanssa korkeintaan 75 desibelin tasoinen. Mikäli suojauksella alennetaan taso paljon alle tämän rajan, puhutaan niin sanotusta ylisuojauksesta. Tällöin työntekijän tietoisuus ja hahmotus ympäristöstä voi aiheuttaa sen, ettei työntekijä kuule esimerkiksi kollegoiden kommunikointia tai varoitusääniä. Tällöin joudutaan suojaa nostamaan korvalta kommunikoidessa, jolloin altistutaan voimakkaille, iskumaisille äänille.

Henkilökohtainen kuulonsuojaus tulee tehdä oikein, joten henkilölle, jolla on jo kuulonalenemaa, tulee tarjota erilainen kuulonsuojaus kuin henkilölle, jolla sellaista ei ole todettu.

Standardit

Hankkiessa kuulonsuojaimia, tulee varmistua, että suojaimet täyttävät EN 352-standardin. Tämä takaa standardien mukaisen kuulonsuojauksen käyttäjälle.

Mitos Oy:n tuotteet

Mitos oy tuo maahan Euroopassa meritoituneen Delta Plus-suojavarustevalmistajan tuotteita. Ota yhteyttä ja kysy tarjous kuulonsuojausvälineistä!

Ota yhteyttä Mitos Oy