VIISI YLEISTÄ VAMMAA RAKENNUSTYÖMAALLA JA HENKILÖSUOJAUS

Henkilösuojaus ja erilaiset henkilösuojavälineet remontoidessa ja toimiessa remonttiympäristössä on tärkein keino ehkäistä työmaalla sattuvia vammoja. Osa vammoista tulee useiden vuosien altistuksen johdosta, mutta myös akuutteja vaaroja on. Tässä niistä viisi yleisintä!

Kuulovauriot

Kuulovauriot lukeutuvat vammakategoriassa sekä pitkäaikaisen altistuksen lopputulemaksi, että akuuttien kertaluontoisten kovien äänien aiheuttamaksi vaurioksi. Kuulovauriot ovatkin yleisimpiä metalli- ja rakennusalan työntekijöillä. Tähän on kuitenkin herätty, ja kuulovammojen yleisyys on laskenut huomattavasti 2000-luvulla. Vuonna 2006 tuli Suomessa voimaan meludirektiivi, mikä määrittää tarkat raja-arvot, jolloin kuulonsuojaus täytyy ottaa käyttöön.

Hengitysvaivat

Pöly on iso ongelma rakennustyömailla, ja sen hallintaan onkin ollut pakko alkaa kiinnittää huomiota. Pitkäaikainen altistus pölylle ja käryille työympäristössä on todettu vaikuttavan työperäisen keuhkoahtaumataudin puhkeamiseen. Ensisijaisesti työmaalla tulee pyrkiä minimoimaan pölyn leviäminen ja leijaileminen osioimalla työmaata ja paineistamalla osiot. Lisäksi henkilökohtaiset hengityssuojaimet ovat välttämättömiä varsinkin, jos työmaalla on asbestia tai erityisen paljon pölyä.

Pölyn leviämisen estää vetoketjulliset, väliaikaiset suojat oviaukkoihin, mutta työpisteellä vain henkilökohtainen hengityssuoja estää pölyn pääsemisen keuhkoihin.

Fyysiset vammat

Kun toimitaan raskaiden työkalujen ja rakennuselementtien kanssa, on vaara lipsahduksille ja iskuille jatkuvasti olemassa. Kuolemantapauksiakin sattuu, mutta 90-luvun keskimäärin 10 henkilöä vuodessa on saatu kutistettua 2000-luvulla puoleen. Tavoite on luonnollisesti saada kuolemantapaukset kitkettyä alalta kokonaan pois.

Kolmannes rakennusalalla sattuneista tapaturmista kohdistuu sormiin. Hyvät hanskat ehkäisevät osaltaan tapaturmia, kuten viiltovammoja, mutta hyvät käsineet myös parantavat työskentelytarkkuutta ja otetta työvälineistä ja rakennuskappaleista.

Rakennusalan yksi turvallisuusteema on putoamistapaturmat. Ne aiheuttavat eniten kuolemia rakennusalalla ja usein putoamiset sattuvatkin rakennus- ja remontointitöitä tekeville vakuuttamattomille oman talon rakentajille. Tällöin rakennustyömaiden standardit eivät ulotu yksityiselle työmaalle, joten kalliista turvajärjestelmästä luistetaan.

Telineiden pystytys ja purku tulee suunnitella ja toteuttaa oikein ja huolella, mutta myös valjaiden käyttäminen katolla operoidessa on ehdotonta! Myös kypärän käyttö auttaa ehkäisemään päävammoja myös putoamistapauksissa.

Silmävamma

Silmävammat ovat varsinkin nuorilla rakennusalalla toimivilla suhteessa yleisiä. Suojalasien yleistyessä myös silmävammojen määrä on laskusuhdanteessa. Silmät ovat rakennustyömaalla vaarassa niin roskien, kipinöiden kuin pölynkin vuoksi. Tästä syystä silmien suojaaminen on äärimmäisen tärkeää, eikä lasien käytöstä ole haittaa työmaalla liikkuessa, vaikkei varsinaisella työpisteellä olisikaan.

Ota yhteyttä Mitos Oy

    Liittyvät tuotteet: